Lesung in der Villa Massimo


24. April 2007

Am 24. April 2007 las Friedrich Christian Delius in der Villa Massimo aus Bildnis der Mutter als junge Frau. Anschließend fand ein Autoren-Gespräch mit Ingo Schulze, derzeit Stipendiat der Villa Massimo, statt.

Esra Ersen

Bernd Bess

Peter Zizka

Hanna Eimermacher

Leni Hoffman

Sigrid Penkert

Gordon Kampe

Norbert Sachs

FAMED

Jan Liesegang