scontro Anselmo - Baumgarten


28. September – 8. November 2012

Ausstellung: Anselmo – Baumgarten

Soltanto un quadro al massimo Giovanni Anselmo – Lothar Baumgarten

Jana Gunstheimer

Carsten Nicolai

Andrea Hartmann

Parastou Foruhar

Bernd Bess

Bernd Bess

Bernd Grimm

Johanna Diehl

Paola Pivi - Jonathan Meese

Fernando Bryce